อารมณ์ออนไลน์

Daily News Thailand - - การเมอง การเมือง -

ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าว

ไกลอย่างมาก ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ท �าให้ทุกคนสามารถใช้ โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนรับ-ส่ง ภาพ ข้อความ ข้อมูล ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล หรือแพร่กระจายสู่โลกกว้าง ผ่านระบบ เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งปรากฏว่า นอกจาก จะได้รับรู้ข่าวสาร เหตุการณ์อันเป็นประโยชน์ที่รวดเร็ว แต่ก็มีคน อีกส่วนหนึ่งที่ได้รับข้อมูล ได้รับผลกระทบมากขึ้น มีไม่น้อยที่ต้อง เผชิญภัย ประสบกับเรื่องร้ายในชีวิตโดยไม่รู้ตัว ไม่ทันตั้งตัว เพียง เพราะมีผู้ส่งสาร เผยแพร่ข้อมูลที่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริงใน โลกออนไลน์

การแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ที่

กลายเป็นหัวข้อการสนทนา หรือประเด็นวิพากษ์ผ่านโซเชียล มีเดียมากที่สุด ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน ได้แก่ เรื่องที่มีการกล่าว ถึงแอร์โฮสเตสสายการบินแห่งหนึ่ง ถูกกดดันให้ก้มกราบเด็ก เนื่องจากผู้ปกครองไม่พอใจ หรือเข้าใจผิดในการสื่อสารขณะ บริการ โดยเรื่องนี้ เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง จากที่มีผู้น�าไปเผยแพร่ ทางโซเชียลมีเดีย มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดการปัญหา นี้อย่างกว้างขวาง และมีข่าวผู้บริหารจะเดินทางไปขอโทษกับ ครอบครัวของพนักงานดังกล่าว แต่ก็ยกเลิกไป โดยบริษัทได้ชี้แจง ว่า ต่อไปหากมีการร้องเรียนการปฏิบัติของพนักงาน ฝ่ายลูกค้า สัมพันธ์จะเป็นตัวแทนพูดคุย ไม่ให้มีการเผชิญหน้าระหว่าง พนักงานกับลูกค้าผู้ร้องเรียน

ปัญหาลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่

ปรากฏมาแล้วหลายราย ส่วนใหญ่เป็นการน า�เอาภาพหรือข้อมูลที่ มีบางส่วน ใช้ประกอบเป็นเรื่องราว หลายกรณีเป็นการใช้อารมณ์ ความรู้สึกไม่พึงพอใจเฉพาะตัวไปเผยแพร่ และผู้ได้รับทราบข้อมูล อาจไม่ได้พิจารณา ไตร่ตรองให้รอบคอบ ใช้ความรู้สึกส่วนตัว แชร์ หรือส่งข้อความเห็นด้วยหรือติติงทันที ท า�ให้เรื่องราวที่ควรยุติลง โดยง่าย ถูกขยายความไปอีกหลายรอบ อย่างไรก็ดี มีปัญหาบาง กรณีที่คลี่คลาย หรือสงบลงไปแล้ว แต่ผ่านไปสักระยะหนึ่ง ก็อาจ ถูกดึงกลับมาแชร์ให้เกิดความสับสนซา้�ขึ้นอีกได้

สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ การเผยแพร่ข้อมูล

ที่ออกในทางประณาม กล่าวร้าย รวมถึงการแชร์ หรือส่งต่อกันนั้น สุ่มเสี่ยงจะเป็นการกระทา�ผ ดิอาญา ฐานหมิ่นประมาท หรือโดนคดี ความตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งยัง อาจเข้าข่ายเป็นการกระท�าละเมิด ที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า ความเสียหาย อย่างไรก็ดี มีคนจา�นวนไม่น้อยกระท า�โดยรู้เท่าไม่ ถึงการณ์ หวังจะระบายอารมณ์ ความรู้สึก ทางการ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจึงควรเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในวงกว้างว่า สิ่ง ใดควรเว้น หรือควรใช้เครื่องมือสื่อสาร เพื่อส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับรู้โดยตรงจะดีกว่าการแชร์ไปในโลกออนไลน์ ที่จะมี ผลร้ายมากกว่าผลดี.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.