โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนผักปลาป้องกันได้

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

สาเหตุ อัลตราซาวด์ดูเส้นเลือดบริเวณคอเรื่องตีบตัน การดูแลในไอซียูของแผนกศัลยกรรมสมอง รพ.ราชวิถี นพ.พลินทร์ มหัทธโน นา�คณะตรวจโรคหลอดเลือดสมอง ่ ให้ความรู้ภัยของหลอดเลือดสมอง

โรคอัมพฤกษ์อัมพาต ร่างกาย เคลื่อนไหวไม่ได้ อาจเป็นเพียงบางส่วนหรือ เคลื่อนไหวไม่ได้ทั้งร่างกาย ดังคา�พังเพยที่ กล่าวไว้นอนนิ่งเหมือนผักปลา เป็นโรคเกี่ยว กับเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองถูกอุดตัน ยังพบ ได้บ่อย รองเป็นอันดับสองจากโรคหัวใจ จะ พบในเพศชายมากกว่าหญิง ในวัยกลางคน และสูงวัยเป็นส่วนมาก เกิดขึ้นกับครอบ ครัวใด จะเป็นภาระกับลูกหลานอย่างมากที่ ต้องคอยดูแล ป้อน ข้าวป้อนนา้� เช็ดตัว สารพัด จึงต้องควร ป้องกันไว้ให้ห่าง ไกลจากโรคนี้มาก ที่สุด

อา กา ร ข อ ง หลอดเลือดตีบตัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.