หัวหิน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

2 ปีแล้ว แต่กลับประวิงเวลา ส่อเจตนาไม่ ปฏิบัติตามค�าสั่งศาล ส่วนรองผู้การฯก�าชับ ต �า รวจหัวหินเร่งรัดจับกุมจาเลย� 8 รายตาม หมายจับ เนื่องจากผู้ต้องหาส่วนใหญ่ไม่ได้ หลบหนี แต่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง เป็นหัว คะแนนนักการเมืองท้องถิ่น พร้อมให้ชี้แจง เหตุผลหลังรับทราบหมายจับ แต่ไม่มีการ จับกุมผู้ต้องหา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.