เด็กไทยลุยแดนปลาดิบ

Daily News Thailand - - Teenzone -

“ ่ ป่ ี่ ้ ี ้ ่ ำ ิ ั โ ี ้

“หนูว่าญี่ปุ่นเค้ามีความถูกต้องแม่นยำา มาก การก่อสร้างใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมี ความผิดพลาดน้อยมาก และการออกแบบก็มี การคำานึงถึงปัญหาพร้อมกับคิดแก้ปัญหาไว้ ล่วงหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก เรียกได้ว่าวงการ อสังหาริมทรัพย์ของเขา ตอบโจทย์ความ ต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.