ค่ายเยาวชนนักเตะ ไทย-จีน

Daily News Thailand - - Teenzone -

“กว่างโซ้งมหา่ โ ้ ภัย ” สโมสรฟุตบอล เชียงราย ยูไนเต็ด ร่วมกับ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผุด โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน จาก New Century In ternational College (NCIC) มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีจุดประสงค์ให้เยาวชน ที่เป็นนักเรียนจีนอายุระหว่าง 12-18 ปี มาศึกษาเรียนรู้การเรียน และทักษะ ด้านกีฬาร่วมกับนักเตะจากเชียงราย ยูไนเต็ด อะคาเดมี่ (CRUTD Academy)

“จากความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรท้องถิ่นของทั้งสอง ประเทศ และได้มีการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานกันมาเป็นระยะ รวมไปถึง การได้พูดคุยกับโรงเรียน NEw CEntury IntErnAtIonAl CollAGE ซึ่งเป็น โรงเรียนนานาชาติในประเทศจีน ซึ่งมีโครงการส่งเสริมฟุตบอลเยาวชน จึงมีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้เกิดขึ้น”

คุณมิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด กล่าวถึงที่มา ของโครงการ โดยก่อนหน้านี้สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ได้จัดโครงการต่อเนื่อง มาปีนี้เป็นปีที่ 4 ปีแล้ว โดยมีเยาวชนในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่อื่น ๆ เข้า มาอบรมทักษะฟุตบอลปีละกว่า100-120 คน ปั้นเยาวชนฝีเท้าดีเข้ามาเล่น ที ทีมชุดใหญ่ได้หลายคน

จาง เฉิน เยาวชนอายุ 16 ปี จากประเทศจีน เล่าประสบการณ์ ความประทับใจที่ได้ร่วมโครงการใน ครั้งนี้ว่า ชอบฟุตบอลมาก เล่นมา ตั้งแต่เด็ก มาที่นี่ได้เรียนรู้วิธีการ เล่นฟุตบอล เทคนิค การวอร์ม ร่างกาย ได้ความแข็งแรงมากขึ้น มี จิตสาธารณะ ความฝันของผมคือ เป็นนักฟุตบอลอาชีพ จึงพยายาม ซึมซับเพื่อจะเอาไปพัฒนาตัวเอง ใน อนาคตอยากจะมาแข่งฟุตบอลกับ นักกีฬาไทย และถ้าเป็นไปได้ก็อยากมาเป็นนักฟุตบอลในประเทศไทยด้วย

นายณฤดล งามดี อายุ 15 ปี จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย บอกว่า เริ่มชอบฟุตบอลตั้งแต่ 8 ขวบ มาคัดตัวที่อะคาเด มี่ของสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ตอนปี พ.ศ. 2554 อยู่มา 3-4 ปีแล้ว ได้ฝึก ทักษะเพิ่มเติมที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้รู้จักโค้ชดัง ๆ หลายท่าน ได้สัมผัสกับนัก เตะอาชีพ กิจวัตรในแต่ละวันเช้าก็ไปโรงเรียน เลิกเรียนก็มาซ้อมฟุตบอล โค้ช จะสอนเทคนิคที่เราต้องใช้ในการแข่งขันให้เราชำานาญขึ้น ส่วนโครงการนี้ทำาให้ ได้เพื่อนใหม่ต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา อยากชวนเพื่อน ๆ ให้ มาเตะฟุตบอล เพราะกีฬาฟุตบอลให้สุขภาพที่ดีต่อร่างกาย

กีฬาไม่ได้เป็นเพียงเกมการแข่งขัน เพราะครั้งนี้สอนให้เยาวชน จากทั้งสองประเทศ เรียนรู้ทั้งเทคนิคด้านกีฬาซึ่งกันและกัน รวมถึงเรียน รู้ที่จะอยู่ร่วมกัน แม้จะต่างชาติต่างภาษา.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.