‘บะกุ๊ดเต๋’ สูตรดั้งเดิมทำาได้ขายดี

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน-เรื่องเล่าจากต่างแดน -

เฮียเปี๊ยก-ศิริชัย ส่งเสริม

การเมืองแบบเต็มตัว แต่เนื่องด้วย ปัญหาหลาย ๆ ประการประจวบ เหมาะกับแฟนคลอดลูกพอดี โครง การของผมจึงต้องล้มเลิกไป มาต่อ ยอดอาชีพครอบครัวเป็นอาชีพตัว เองกว่า 10 ปีแล้ว คนรู้จักมาแนะนำา ให้ไปลงทะเบียนผลิตภัณฑ์โอทอปเอาไว้ ที่สนใจบะกุ๊ดเต๋ เพราะเป็นเมนู ซุปยาจีนที่มีเสน่ห์ในตัวเอง ปรากฏว่าเมื่อนำาออกขายงานโอทอปครั้ง แรก กระแสตอบรับดีมาก จนไม่พอขาย”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.