ทาทา ซูเปอร์ เอซ มินต์ รถบรรทุกเล็กพื้นที่ใหญ่

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

มิติ (ยาว/กว้าง/สูง) แบบเครื่องยนต์ ความจุกระบอกสูบ กา�ลังสูงสุด แรงบิดสูงสุด เกียร์ ราคา 4,340/1,565/1,858 มม. 4 สูบ ดีเซล คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบ 1,396 ซีซี 70 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที 140 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-1,750 รอบ/นาที ธรรมดา 5 สปีด 399,000 บาท 1.4 ลิตร ไดคอร์ ยูโร 4 จ่ายเชื้อเพลิงด้วย หัวฉีดแบบไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมระบบอัด อากาศเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ส่งกำาลัง ด้วยระบบเกียร์ธรรมดา 5 สปีดที่ให้กำาลัง สูงสุด 70 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที พร้อม แรงบิดสูงสุด140 นิวตัน-เมตร ที่รอบ ต่ำ� ต อ่ เนื่องระหว่าง 1,400–2,750 รอบ/นาที

ที่ผ่านมาซูเปอร์ เอซ ได้รับความนิยม ในการนำาไปบรรทุกสินค้าต่าง ๆ เพื่อขนถ่าย สินค้าในพื้นที่ที่ต้องการความคล่องตัวสูง เช่น การขับขี่ขนส่งในเขตเมืองที่มีการจราจร หนาแน่นมีพื้นที่จำากัด ขณะเดียวกันยังเป็น รถที่สามารถบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณ มากต่อครั้งจากกระบะพื้นเรียบที่มีพื้นที่ บรรทุก 2,630/1,460/300 มม. และยังให้ ความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าจากกระบะที่ สามารถเปิดได้ทั้ง 3 ด้าน นอกจากจะเป็นกระบะที่มีความคล่องตัวสูง ยังมีจุดเด่นในด้านความยึดเกาะถนนด้วย แล้ว ระบบช่วงล่างแบบอิสระที่ด้านหน้าและแหนบรูป กึ่งวงรีด้านหลังที่ออกแบบมาสำาหรับงานบรรทุก ยังเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ด้วยระบบคันเร่ง ไฟฟ้า ที่ให้การตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นขับง่ายขึ้น รวมทั้งใช้ระบบพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พินเนียน บนถนนทำาให้เกิดความคล่องตัวค่อนข้างสูง เพราะถนนพระราม 2 ยาวไปเส้นเพชรบุรี คลาคล่ำาไปด้วยรถบรรทุก ซูเปอร์ เอซ มินต์ ยังวิ่งได้แรงไม่ตก อัตราการเร่งเป็นไปตาม สภาพเครื่องยนต์ 1.4 ลิตร ไม่อืดไม่เอื่อยขับ ไปได้เรื่อย ๆ

สำาหรับเครื่องใช้ไม้สอยภายในห้อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.