สคบ.เตือนภัยสาวกคอหมย่าง นัดถกแก้ปั�หาสารตกค้าง

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 9 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.3100 38.4075 44.7926 33.3790 4.3525 7.9325 25.2348 21,950.00 1,338.66 1,338.66 35.0300 39.8613 48.0888 35.2830 4.5950 8.8325 26.0520 22,050.00 1,3339.43 1,339.43 21,558.00 22,050.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 31.76 24.38 24.65 22.14 23.19

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.