คลอง (1)

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เห็นภาพ รมช.คมนาคม บริการ ตัวเองแล้ว ต้องกล่าวคำาว่า นอกจากนี้นายออมสินยัง ด้วยว่า การให้บริการของเรือที่เข้า และออกจากท่าเทียบเรือ นับ ระยะเวลาการจอดเทียบท่าได้

และผู้โดยสารบางคนขึ้น และลงจากเรือไม่ทัน อาจส่งผลให้เกิด อันตรายกับผู้โดยสารที่ใช้บริการได้ โดย มอบหมายให้ อธิบดีกรมเจ้าท่าไปประสานกับบริษัท ผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ หารือว่า ปัญหาดังกล่าวอย่าง ไรดี เดินทางไปทดลองใช้ ด้วย

และนายศรศักด์ิก็ได้เชิญ ของบริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลอง แสนแสบมาพูดคุยด้วยแล้วโดยเร็วพลัน

นายศรศักด์ิได้สั่งการให้ เพิ่ม ความถี่ในการตรวจสอบความปลอดภัย ในการรับส่งผู้โดยสาร ตลอดจนนำาข้อมูล ที่ ที่ติดตั้งใน แต่ละท่าเรือมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่า เรือลำาใดเที่ยวใดถ้าฝ่าฝืนคำาสั่งจะถูก ลงโทษปรับทันทีอีกด้วย

นี่คือ ที่นายออมสิน มีให้แก่การบริการเรือโดยสารแก่ประชาชน นับได้ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะ

เริ่ม แออัดและติดขัดเป็นอย่างมาก

และ ที่เป็นไปได้ สำาหรับประชาชนในการเดินทางไปไหนมา ไหน คือ และ นั่นเอง นับจากนี้เป็นต้นไป “คลอง” จะมี

อย่างสูงต่อ

นอกจากจะ เรื่องรถ ติดบนท้องถนนได้แล้ว “คลอง” ยังจะ

ดังจะกล่าวถึงได้ดังต่อไปนี้ “คลอง” สามารถ

ได้ และ “คลอง” คือ ของเมืองต่าง ๆ ในโลก มามากต่อมากแล้ว

“คลอง” ในเมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ “คลอง” ใน เมืองเวนิส เป็นอาทิ

ผู้คนเดินทางหลั่งไหลไปเมือง ต่าง ๆ ข้างต้นก็เพราะ และ ใน “คลอง”

ต้องยอมรับว่า “คลอง” “ถนน” เพราะ และ การเดินทางใน บน บ่งบอกถึง แต่ นั้นมีแต่ ด้วยวัสดุที่ทำา “ถนน” ที่ ที่มีตาม “คลอง” ได้เลย

จึงไม่แปลกว่า เมืองของโลก เขา เอาไว้อย่างเหนียวแน่น

ที่ และ หมู่บ้านแห่งหนึ่งใช้การเดินทาง

เป็นหลัก

ดูแล้วสบาย ตาสบายใจเป็นยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่าง ชาติจึง ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านดังกล่าว เป็นอย่างมาก

“คลอง” มีความสำาคัญ ต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง จะ ต้องนำากลับมาใช้เป็นพลังสำาคัญของ ชาติอีกได้แล้ว จะเขียน ถึง ต่อครับ อย่าลืมติดตามก็ แล้วกัน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.