พิษค้าข้าวจีทูจี(เก๊)

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ถ้ามีผู้ตั้งข้อสงสัยระยะนี้ข่าวเกี่ยวกับคดีค้าข้าวรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยปรากฏแทบจะรายวันท�าไมเร่ง รีบกันนักหนา ค�าตอบมีอยู่นั่นคือเป็นคดีที่อายุความสั้นจึงจัด ลา�ดับในการจัดการตามกระบวนการไว้ต้นๆ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.