ſ “ปู” ทำาพิธีสะเดาะเคราะห์

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สำาหรับความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ผู้สื่อข่าว รายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก รัฐมนตรีพร้อมคณะทำาบุญทอดผ้าป่าที่วัดศรีมุง เมือง ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีพระครูสุนทร อรรถสิทธิ์ เจ้าอาวาส วัดศรีมุงเมือง ประกอบพิธีสงฆ์ และเจริญ พระพุทธมนต์ นอกจากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยัง ได้ทำาพิธีสืบชะตา สะเดาะเคราะห์ เพื่อเสริม บารมี โดยมีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ แต่งกายด้วย ชุดล้านนา มาให้การต้อนรับ พร้อมกับให้กำาลัง ใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรค ที่ผจญอยู่ในขณะนี้ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่าง คึกคัก บัญชาการทหารบก (รอง ผบ.ทบ.) มานั่ง ตำาแหน่ง รมช.กลาโหม โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเสนอรายชื่อ ให้นายกรัฐมนตรี พิจารณา เป็นการปลอบใจที่ พลาดตำาแหน่ง ผบ.ทบ.

ส่วนการปรับอีกตำาแหน่งหนึ่งคือ เก้าอี้ รมช.เกษตรฯ เพื่อแก้ปัญหาศึกภาย ใน กระทรวงเกษตรฯ โดยจะเอานายทหาร อกหักที่พลาดขึ้น ตำาแหน่ง 5 เสือ ทบ. ขึ้นมา ช่วยงาน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณา ระหว่างนายกรัฐมนตรี กับ พล.อ.ประวิตร ว่า จะให้นายทหารคนใด เข้ามานั่งเก้าอี้ รมช. เกษตรฯ 15.3 (ลดลงร้อยละ 3.8) ขณะที่ พรรคชาติ ไทยพัฒนา มีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.2 (ลด ลงร้อยละ 0.9) ส่วนคนที่ประชาชนอยากให้ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป อันดับแรก คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 26.6 รอง ลงมา คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร้อยละ 3.8 และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 3.7 ตาม ลำาดับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.