นร.ร่วมปลูกข้าวดำานา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ วันที่ 11 ก.ย. ที่บ้านห้วยม้าลอย หมู่4 ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ นำา นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย และ โรงเรียนวัดบ้านกรวด จัดกิจกรรมดำานาปลูกข้าว เสริมสร้างภูมิปัญญาให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงคุณค่า ของข้าว โดยมีนายพรสันต์ อยู่เย็น นายก อบต. หนองสาหร่าย เป็นประธาน มีนายประดับ คง ใจดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 กล่าวรายงาน โดยมี พ.ท.อภินันท์ แสงคุ้มภัย หัวหน้าฝ่ายข่าวกอง กำาลังรักษาความสงบมณฑลทหารบกที่17 คณะ ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ตาม “โครงการ โรงเรียนครอบครัว ลุยโคลนปลูกข้าว สร้างฝัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.