ſ สะพัดปรับ รมช. 2 ตำาแหน่ง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

แหล่งข่าวจากทำาเนียบรัฐบาล เปิดเผย ว่า ภายในห้วง 1-2 เดือน นับจากนี้ จะมี การปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2 ตำาแหน่งเพื่อ ลดแรงกระเพื่อมความขัดแย้งในทีมเศรษฐกิจ ของรัฐบาล และหาเก้าอี้ปลอบใจให้นายทหาร อกหักพลาดตำาแหน่งใหญ่ในกองทัพโดยคาด ว่า ให้ พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร ว่าที่รองผู้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.