หนุนเด็กเก่งเรียนมห�’ลัยใกล้บ้�น

Daily News Thailand - - การศึกษา -

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์

... พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานสำานักงานกำากับดูพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เข้าพบ นายเจียง เจี่ยนหยง รัฐมนตรีประจำากระทรวงการศาสนา สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์ และวัฒนธรรมไทย-จีน ณ กระทรวงการศาสนา กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.