ปรมราตบ.ชทัทำาวร์หศูดนหาย์เหย50%รียญ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

รมว.ท่องเที่ยวฯชี้ปราบศูนย์เหรียญทำาจีนหาย 50 เปอร์เซ็นต์ ตำารวจท่องเที่ยวยันจับกุมโอเอไม่ เลือกปฏิบัติคาดได้ผลกำาราบทัวร์ฉาวได้เกือบทั้ง ระบบ ผู้ว่าการททท.คลอดแพ็กเกจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.