ปลดล็อก

Daily News Thailand - - สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า 1 -

ความสงบ สร้างความเข้าใจประชาชน ด้าน “บิ๊กตู่” ใช้อ า� นาจตามมาตรา 44 สั่ง โอนคดี “อาวุธปืน-วัตถุระเบิด” กลับไปใช้ศาลปกติ ไม่ต้องขึ้นศาลทหาร ยกเหตุบ้านเมืองมีความ สงบเรียบร้อย หวังให้ประเทศเป็นสากลมากขึ้น ให้โอวาท “ว่าที่ ผบ.ทบ.-ผบ.สส.” ระบุ ยศตา�แหน่งเป็นเพียงหัวโขน อย่างเพียงต้องสร้าง สิ่ง ที่หวังไว้เป็นอนุสรณ์ “วิษณุ” เชื่อ รธน. ใหม่ปราบทุจริตได้จริง แย้มจ่อคลอดก.ม.ปราบ โกง 7 ชั่วโคตรให้สนช. ผลักดัน ขณะที่ สปท. ชา�แหละร่างพ.ร.บ.เลือกตั้งส.ส. ชูหลักการการ เลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม สปท.เสียงแตก ค้าน-หนุน มท.จัดเลือกตั้งแทน กกต. “อา�นวย นิ่มมะโน” ซัดหลับหูหลับตาออกกฎห้าม ส.ส.ใส่ซองงานประเพณี ไม่มีทางบังคับใช้ได้ ขณะที่ “สมพงษ์” ปัดเซตซีโร่ชี้พรรคการเมือง มโนเอง ด้าน พท.ออกโรงค้าน กกต. เสนอบท ลงโทษ 4 ระดับ หวังทา�ให้เกิดความยุ่งยาก ควร ให้ศาลคดีเลือกตั้งตัดสิน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.