ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง

Daily News Thailand - - สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า 1 -

ต้อง “นายชาติชาย ณ เชียงใหม่” กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟัง ความคิดเห็น ใน กรธ. โดยมีกำาหนดจัดในวันที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.