หลอกล้วงข้อมูลลูกค้าแบงก์ ปลอม‘อีเมล-เว็บไซต์’ไปทุจริต 3แบงก์ใหญ่ออกโรงแจ้งเตือน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 12 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.3900 38.4300 44.7664 33.3540 4.3625 7.9438 25.1318 21,850.00 1,327.61 1,327.61 35.1100 39.8838 48.0625 35.2450 4.6050 8.8425 25.9445 21,950.00 1,328.41 1,328.41 21,451.00 21,950.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.