นักท่องเที่ยว

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เที่ยวคุณภาพขายนักท่องเที่ยวจีนหวังทั้งปีบิน เข้าไทย 10 ล้านคน ด้านซีเอ็นทีเอหนุนปราบ แก๊งทัวร์ศูนย์เหรียญ หวังชาวจีนเที่ยวไทยอย่าง มีความสุข-กลับบ้านปลอดภัย

เมื่อวันที่12 ก.ย. นางกอบกาญจน์ วัฒน วรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า การ ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญมีผลกระทบต่อภาพ รวมกับนักท่องเที่ยวจีนในระยะสั้นในช่วงเดือน ก.ย.นี้ คาดว่าจา�นวนนักท่องเที่ยวจีนจะลดลง ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางมาไทยกับกรุ๊ปทัวร์ ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงสร้าง นักท่องเที่ยวจีนสัดส่วน 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นนัก ท่องเที่ยวที่เดินทางเองและอีก 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.