แต่งตัง-ย้ายให�ซี่10 ผู้ว่าฯ-ผ้ตรวจ ‘3สิงห์’ผงาด เด็กนายได้ดี

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ครม.แต่งตั้ง-โยก ย้าย ผวจ.-ผู้ตรวจฯ ลอต ใหญ่ 30 ตำาแหน่ง “สิงห์ ดำา”

ดับสลด..

จนท.นำา น.ส. นฤมล จึงรัตนนวกุล เลขาฯบริษัท เลเธอร์ แกเลอรี่ จำากัด ซอยศรี นครินทร์ 20 และ 22 แขวง-เขต สวนหลวง กทม. ส่ง รพ. หลังไฟ ไหม้บริษัทติดในลิฟต์บาดเจ็บ แต่ ช่วยไม่ได้สิ้นใจสลด (ข่าวหน้า 8)

คว้าทอง..

นัก กีฬาบอคเซีย ทีมชาติ ไทยประเภททีมบีซี จากซ้าย วรวุฒิ แสง อำาภา, พัทธยา เทศ ทอง, สุบิน ทิพย์มณี และวัชรพล วงษา ขึ้น โพเดี้ยมรับเหรียญ ทองที่ 3 ให้กับทัพ กีฬาไทย ท่ามกลาง ความชื่นมื่นในพารา ลิมปิกเกมส์ 2016 ที่ นครรีโอเดจาเนโร บราซิล (ข่าวหน้า 17)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.