ที่ดินสาทรถ.นราธิวาสพุ่ง1.5ล้าน/ตร.ว.

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.3400 38.3239 44.8962 33.6280 4.3563 7.8763 25.1508 21,900.00 1,329.98 1,329.98 35.0600 39.7763 48.1938 35.5330 4.5988 8.7700 25.9645 22,000.00 1,330.78 1,330.78 21,512.00 22,000.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 13 ก.ย. 2559 32.36 24.98 25.25 22.74 23.69

พีระพงศ์ จรูญเอก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.