ช่วยกันแก้

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

ยิ่งเศรษฐกิจซบเซา แต่คนส่วนใหญ่ ยังชอบท่องเที่ยวด้วยเหตุผลคลายเครียดหรือ เพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิต ทั้งการท่องเที่ยว ภายในประเทศและเที่ยวต่างประเทศ

ต้องยอมรับว่าขณะนี้มีต่างชาติ จำานวนมากที่เข้ามาประกอบธุรกิจที่ผิด กฎหมายแล้วยังมีการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่คน ไทยได้รับ อย่างเช่น การรักษาพยาบาล การ ประกอบอาชีพนำาเที่ยว และอีกมากมาย หาก ถ้าเจาะลึกลงไปแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีต่าง ชาติเข้ามาทำางานผิดกฎหมายไทย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.