ปราบโกงที่ต้นเหตุ

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

ก็ขำาลึกๆทุกทีกับคำาชื่นชมร่างรัฐธรรมนูญนี่คือฉบับปราบ โกง เพราะการปราบโกงแท้จริงมิได้มุ่งลงโทษหรือสกัดผู้กระทำา ผิดให้พ้นวงจรอำานาจของรัฐเท่านั้น ยังขาดคือจัดการถึงฐานราก บ่อเกิดแห่งคอร์รัปชั่น เป้าหมายลุงตู่ 20 ปีเอาให้สูญพันธุ์ต้อง เติมส่วนที่ขาดนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.