แจ้งจับโพสต์เฟซหมิ่น

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา 11.00 น. วันที่ 13 ก.ย. นาย วรากร ชินโชติ อายุ 29 ปี นายช่างโยธาระดับ 3 สา�นักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมอ พร้อมด้วย น.ส.สิตานันท์ กาฬอ่อนศรี อายุ 23 ปี พนักงานบัญชีการเงินระดับ 3 ทา�งานอยู่ที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.