ยกระดับสวนลุมฯเป็นต้นแบบ เด็ก-คนแก่-คนพิการใช้สะดวก

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร -

เลนรถฉุกเฉินสาย แรกเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ แล้ว เป็นสัญลักษณ์ให้ทาง แก่รถพยาบาลนา�สง่ผู้ป่วย ฉุกเฉิน เริ่มจากใต้ด่วน ดินแดงไปยังโรงพยาบาล ราชวิถี ใครใช้เส้นทางอยู่มี รถพยาบาลมาก็หลบออก ทางซ้ายและขวาให้คนเจ็บ คนป่วยถึงมือหมอโดยเร็ว

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.