แรงงานเซ็งบอร์ดเลื่อนปรับค่าจ้าง

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่กระทรวงแรงงาน ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ว่า ที่ประชุมยัง ไม่มีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่�า และให้เวลา อนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาแนวทางการ กา�หนดอัตราค่าจ้างขั้นตา่�ไปพิจารณาศึกษาสูตร คา�นวณใหม่ เพื่อเพิ่มปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจ ให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งข้อมูลในการพิจารณา รวมกว่า 10 รายการ เช่น ดัชนีค่าครองชีพ อัตรา เงินเฟ้อ ผลิตภาพมวลรวมของประเทศ(จีดีพี) ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง ผลิตภาพ แรงงาน รวมทั้งศึกษาเทียบเคียงกับประเทศ เพื่อนบ้านด้วย เนื่องจากสูตรการค�านวณใช้ มากว่า 10 ปี ทั้งนี้ช่วงปลายเดือน ต.ค. คาดว่าจะ สามารถสรุปอัตราค่าจ้างขั้นตา่�ใหม่ได้ ส่วนข้อ เรียกร้อง 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศนั้น ต้อง พิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตาม ความเป็นจริงด้วย

ด้านนายอรรถยุทธ ลียะวณิช กรรมการ ค่าจ้างฝ่ายนายจ้าง กล่าวว่า อนุกรรมการเฉพาะกิจ จะพิจารณาอย่างละเอียด เน้นเรื่องผลิตภาพ แรงงาน ส่วนจะขึ้นค่าจ้างรูปแบบไหนต้องรอการ พิจารณาแบบไตรภาคี ว่าจะคงอัตราเท่ากันทั่ว ประเทศหรือไม่ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในแต่ละ จังหวัดไม่เท่ากัน ทั้งนี้เมื่อมีการประกาศบังคับ ใช้อัตราค่าจ้างแล้ว ผู้ประกอบการมีโครงสร้าง ค่าจ้างอยู่แล้วที่ต้องเตรียมพร้อมรับกับความ เปลี่ยนแปลง โดยเฉลี่ยใช้เวลา 60 วันในการ ปรับตัว ขณะที่นายสมบัติ น้อยหว้า กรรมการค่า จ้างฝ่ายลูกจ้าง กล่าวยืนยันว่า บอร์ดไม่ได้ประวิง เวลาการปรับค่าจ้าง แต่อยากให้นา�ข้อมูลที่มีไป พิจารณา เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ หาก ปรับตามที่เสนอมาสูงสุดกว่า60 บาท ต้องดูตาม สภาพความเป็นจริง และกา�ลังจ่ายของนายจ้าง ด้วยเกรงสถานประกอบการอยู่ไม่ได้ อยากให้รอ สักระยะ และไม่อยากให้ยึดติดว่าจะต้องอยู่ใน รูปแบบใด พร้อมยืนยันบอร์ดค่าจ้างต้องพิจารณา ให้รอบคอบ เชื่อว่าในปี 2560 ปรับแน่นอน. 11. จากปัญหาการแยกองค์กร ปัจจัยเหล่านี้ ทา�ให้สถานภาพ กกต.ชุดปัจจุบัน ขาด ความมั่นคง จนนา�สกาู่รเสนอให้มีการปรับอา�นาจและโครงสร้างใหม่ วัฒนธรรม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.