‘ประยทธ์’�งหยดระบายข้าว หวั่นนาปีออกมาฉดราคาตก จ่ายเงินเก็บข้าวไว้ตันละพัน

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 14 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.4900 38.4375 44.5343 33.3790 4.3750 7.8400 25.0705 21,800.00 1,319.81 1,319.81 35.2100 39.8913 47.8300 35.2700 4.6175 8.7313 25.8808 21,900.00 1,320.58 1,320.58 21,406.00 21,900.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.