“ยอดธง”

Daily News Thailand - - ภูมิภาค-ปกครองท้องถิ่น -

ไม่ทอดทิ้ง... บุ ญ เอื้ อ ส อ ด สี นายก อบต.บาง งาม อ.ศรีประจันต์ จ . สุ พ ร ร ณ บุ รี พร้อมคณะ น �า รถ สามล้อโยกจาก พ ม . สุ พ ร ร ณ บุ รี และสิ่งของอุปโภค บริโภคมอบให้ผู้สูง อายุ และผู้พิการ ในพื้นที่ ต.บางงาม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.