ถู‘จกตุล้าพรง’บาเชื่องเพื่แน่อนไทอย น

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“ประยุทธ์” ตีปี๊บแถลงผลงานรัฐบาล 2 ปี จ้อนานกว่า 5 ชั่วโมง พ้อเสียใจทา�งานไปมีคนบอก ไร้ผลงาน เปรียบ “ทหาร-ตร.”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.