ſ บิ๊กป้อมโชว์สถิติแก้ใต้ลด

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า ษ -

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คน ทยอยแถลงผลงาน เช่น พล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงผลงานรัฐบาลด้านความมั่นคงว่า งาน ด้านความมั่นคง เป็นรากฐานที่สำาคัญของ ประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีมิติที่กว้างและหลาก หลาย ไม่เฉพาะเรื่องปกป้องอธิปไตยของชาติ เพียงอย่างเดียว แต่อนาคตจะมีความเกี่ยวข้อง กับประชาชนมากขึ้น เช่น ภัยพิบัติ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว การก่อการร้ายและอาชญา กรรมข้ามชาติ เป็นต้น รวมถึงการยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี ทำาบ้าน เมืองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน สร้างความ เติบโตทางเศรษฐกิจ ยึดถือกรอบนโยบาย “ประชารัฐ” ส่วนการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชาย แดนใต้ยึดถือยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งสถานการณ์โดยรวมมีแนว โน้มที่ดีขึ้น สถิติการก่อเหตุรุนแรงลดลง ประมาณร้อยละ 60

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.