ſ โวปราบโกง-ทำาไทยโลด

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-สหกรณ์-ต่อข่าวหน้า ษ -

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ด้านดัชนีชี้ วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ปัจจุบันเราอยู่อันดับที่ 76 จากที่ในปี 2556 ก่อนที่รัฐบาลนี้ และ คสช. เข้ามาบริหารประเทศเราอยู่อันดับที่102 ดีขึ้น30 อันดับ ส่วนการประเมินสถานการณ์คอร์รัปชั่น ของไทยในสายตานานาชาติ ถือว่าดีที่สุดในรอบ 6 ปี และมีความโปร่งใส ดีที่สุดในรอบ 10 ปี ทั้งนี้ ในด้านความมั่นคง รัฐบาลแก้ปัญหาความ แตกแยก แบ่งฝักฝ่ายลดน้อยลง คนไทยอยู่กัน อย่างสงบสุขมากขึ้น สถานการณ์ในพื้นที่ ชายแดนใต้ เราเน้นการพูดคุย เพื่อแสดงความ จริงใจ ใช้การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.