ถึงเวลาเดินเกมเคลียร์ภาพลบท็อปบู๊ต

Daily News Thailand - - การเมือง -

มาเลี่ยงไม่ได้ว่ามีเสียงติงเรื่องการละเมิดสิทธิ จากต่างชาติมาเป็นระยะ ๆ ป้อม” “บิ๊ก ดูออก “วัฒนา เมือง จริงใจหรือไม่ประชาชน แต่เมื่อขณะนี้ทุกเรื่อง เคลียร์ ประชามติผ่าน ฉลุย ไม่ยากนัก ที่ผู้มีอา�นาจ จะให้หมาก ทุกตัวเดิน ตามทางที่ วางไว้.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.