สมคิดชี2ปีรั�บาลเดินถกทาง แก้ศก.ตกต่ำา-ฟื้นจีดีพีโต3.5%

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

เหรียญสหรัฐ ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง เยน (ต่อ100 เยน) เหรียญฮ่องกง ริงกิต เหรียญสิงคโปร์ (บาท/นา้�หนักบาท) (เหรียญ/เอานซ์) ลอนดอน (เหรียญ/เอานซ์) ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย อัตราเเลกเปลี่ยนประจำาวันที่ 15 ก.ย. 2559 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 91 เเก๊สโซฮอล์ 95 เเก๊สโซฮอล์ อี20 ดีเซล 34.3700 38.3900 44.6778 33.4030 4.3600 7.8300 25.0497 21,800.00 1,323.01 1,323.01 35.0900 39.8438 47.9725 35.3080 4.6025 8.7213 25.8595 21,900.00 1,323.78 1,323.78 21,406.00 21,900.00 (ไม่รวมค่ากา�เหน็จ) 32.36 24.98 25.25 22.74 23.69

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.