‘แดน วรเวช’ ขอเป็นร่างทรงฯ ยก ‘บั๋ง’ เป็นอาจารย์

Daily News Thailand - - บันเทิง -

’ร่างทรงคนเขียนเพลง“โป่ง-ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์, เจมส์-เรือง ศักด์ิ ลอยชูศักด์ิ, ดัง-พันกร บุณยะจินดา, จอนนี่ อันวา แดน-วร เวช ดานุวงศ์ แดน-วรเวช ดานุวงศ์ พี่บั๋ง-สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา แดน วรเวช “พี่บั๋ง”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.