พาณิชย์ยังยึกยัก! มติถอดบิ๊กโอ๋

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

พล.อ.อ.สุกำ�พล

พณ.ยึกยักเซ็นยึดทรัพย์คดีขาย ข้าวจีทูจี “อภิรดี” แจงมอบปลัด ดำาเนินการ เผย “บิ๊กตู่” จี้ถาม เพราะคดีจะหมด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.