เดินทางมาถูกทางที่รู้สึกได้

Daily News Thailand - - การเมือง -

การแถลงผลงานรัฐบาลครบ 2 ปีของ พล.อ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานั้น ประชาชนทุก คนได้รับทราบกันทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วว่า ผลงานของรัฐบาลที่ ได้บอกกล่าวกับประชาชนมีผลสัมฤทธิ์ปรากฏออกมาให้เป็นที่ ประจักษ์หรือไม่อย่างไร ก็เป็นความจริงที่อยู่บนความจริงว่าจริง หรือไม่จริง ซึ่งได้สอดคล้องกับผลโพลของหลายสา�นักโพลที่สา�รวจ ออกมาพบว่าพอใจในผลงานการปราบคอร์รัปชั่น การปราบปรามยา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.