คู่มือลงทุน...ตุ้มหูกระดาษ

Daily News Thailand - - ช่องทางทำากิน -

ทุนเบื้องต้น ทุนวัสดุ รายได้ แรงงาน ตลาด จุดน่าสนใจ ประมาณ 1,000 บาท ประมาณ 40% จากราคา ราคา 69 บาทขึ้นไป 1 คนขึ้นไป กลุ่มเครื่องประดับ, ขายออนไลน์ ใช้ทุนต่ำา คู่แข่งยังน้อย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.