ไหม้วอด500ล้�น

ค�ดไฟลัดวงจร หนีต�ยโกล�หล

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ไฟนรกเผาโรงงาน ผลิตสีย่านบางพลีวอด ระเบิดสนั่นพังถล่ม พินาศ

ทำาแผน..

พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. และทีมงานคุมตัว นายอภิรักษ์ กระจายสี อายุ 26 ปี ไป ทำาแผนฯฆ่า น.ส.วรรณทณี อธิจร บัสโฮสเตสที่หอพักนพศิริ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (ข่าวหน้า 8)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.