ไล่สอบดะจนท. กร้�ว6เดือนจบ

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

ตั้งทีมเฉพาะกิจปิดจ๊อบจำานำาข้าว!! ป.ป.ท. ขีด เส้น 6 เดือน ระดมกำาลัง ลุยสอบดะ ระดับ จนท. เอี่ยวโกง 850 สำานวน ก่อนส่งไม้ต่อชี้มูลอาญา เด็ก ปชป. เดินเครื่องบี้ รมว.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.