มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน ด้วยการตรวจคัดกรองวิธี HPV DNA ทุก 2-3 ปี

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

Pap Smear (แพปสเมียร์)

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke อุดตัน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.