‘ทิศทางตลาดหุ้นไทย’

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

“2 ปีมานี้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นมาก” ...เอ็มดีตลาดหุ้นฯบอก แต่ถ้าย้อนไป หลายปีก่อน ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างหืดขึ้นคอ โดยแต่ละครั้งที่จัดงาน ทีมงานทุกคนต้องลุ้น กันเหนื่อยจนถึงวินาทีสุดท้าย เพราะไม่รู้ว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้าง อย่างครั้งหนึ่ง เมื่อ ตอนมี “ม็อบ กปปส.” ช่วงที่มีกระแสข่าวว่าผู้ชุมนุมจะมาปิดตลาดหลักทรัพย์ฯ เครียดมาก แต่ได้เตรียมแผนไว้หลายแผน ทั้งการเลื่อนเวลาเปิด-ปิดตลาดให้เร็วขึ้น รวมถึงการจัด เตรียมสถานที่อื่น ๆ ไว้เพื่อให้สามารถทำาธุรกรรมต่อไปได้ หากตลาดหลักทรัพย์ฯถูกปิด ล้อมจริง ๆ โชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เกิดขึ้นจริง ๆ ตลาดหุ้นจึงยังเปิดทำาการได้ตามปกติ

“ถ้าปิดตลาดหุ้นด้วยเหตุผลนี้ อีกหน่อยใครจะเชื่อถือเราล่ะ เมื่อตลาดเปิดจะ Down ไม่ได้เด็ดขาด เรื่องนี้ถือเป็นความมั่นคงของประเทศด้วย ตลาด หุ้นก็เคยปิดครั้งหนึ่งนะ สมัย คมช.ตอนนั้นปิดเพราะมีประกาศ มี คำาสั่งออกมา แต่ถ้าปิดเพราะม็อบเราคงไม่ยอมเด็ดขาด ไม่ ว่าจะเป็นม็อบไหน” สมเป็น “นางสิงห์แห่ง ตลท.” ที่ไม่ยอม กลืนหลักการ

งานหลัก ๆ ของเธอคือ การพบปะกับนักลงทุน ทำาให้ตารางงานไม่มีข้อจำากัดว่าจะต้องเข้ากี่โมงหรือเลิกกี่ โมง ตรงนี้ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรของคนตลาดหุ้นก็ว่าได้ ที่ เมื่อถึงเวลาทำางานแล้ว ต้อง “เดอะโชว์ มัสต์ โก ออน” ซึ่งผลจากความทุ่มเทของทุกคน ทำาให้ตลาด หุ้นไทยได้รับความสนใจจากนักลงทุน อย่างมาก ดูได้จากงาน “ไทย แลนด์ โฟกัส 2016” ที่เพิ่ง ผ่านไป ที่ทำาสถิติใหม่โดย มีนักลงทุนเข้าร่วมกว่า 200 คน สูงที่สุดตั้งแต่จัด มา 10 ครั้ง นอกจากนี้ตลาดหุ้น ไทยยังติดอันดับต้น ๆ ของโลก ที่ให้ผล ั ั ิ ่ ิ ้ ิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.