บีเอ็มดับเบิลยู 730แอลดี รถพรีเมียมราคาโดนใจ

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

ริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ส่ง 730แอลดี เอ็ม สปอร์ต เข้ามาเสริม ทางเลือกรถยนต์รุ่นประกอบในประเทศเพื่อ ตอกย้ำาความตั้งใจในการทำาตลาดรถยนต์ระดับ พรีเมียมที่ราคาแข่งขันได้ มาพร้อมกับระบบ Air Flap Control ที่ทำางานเมื่อรถต้องการ ระบายความร้อน นอกจากพัฒนาสมรรถนะ ด้านแอโรไดนามิกให้กับรถแล้วยังเพิ่มความ สะดุดตาให้กับส่วนหน้าของรถด้วยจำานวนซี่ ของไตคู่บีเอ็มดับเบิลยูที่เพิ่มขึ้น ส่วนไฟหน้าได้ รับการออกแบบให้ขยายไปจนถึงขอบไตด้านไฟ ทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ถูกจัดวางอย่างพอดี ช่วยทั้งการใช้งานและดึงดูดสายตา

นอกจากนี้การนำาเทคโนโลยี บีเอ็ม ดับเบิลยู แอฟฟิเชี่ยล ไลท์เวต โครงสร้างตัวถัง ที่ผลิตด้วยคาร์บอนคอร์ยังช่วยลดนำ้าหนักโดย รวมของรถได้มากถึง 130 กก. เมื่อเทียบกับรุ่น ก่อนหน้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในบีเอ็มดับเบิล ยู ไอ8 ทำาให้ 730แอลดี เอ็ม สปอร์ตเป็น รถยนต์รุ่นแรกในเซ็กเมนต์นี้ที่ใช้โครงสร้างผลิต จากพลาสติกเสริมเส้นใยคาร์บอนผสมผสานกับ โครงสร้างเหล็กและอะลูมิเนียมช่วยให้ห้อง โดยสารแข็งแกร่งและปลอดภัยยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีช่วงล่างในรุ่นมาตรฐานช่วย ยกระดับสมรรถนะและคุณภาพการขับขี่โดย รวมช่วงล่างแบบถุงลม สำาหรับเพลาขับทั้งหน้า และหลังและระบบควบคุมความนุ่มนวลของ โช้คอัพเอาไว้ด้วย อย่างไรก็ตามนวัตกรรมใหม่ ล่าสุดนี้ยังสามารถเลือกใช้งานโหมดที่เหมาะ สมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโหมดสปอร์ต หรือ อีโค่ โปรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ หรือเลือกใช้อะแดพทีฟ โหมด ซึ่งสามารถเรียก ใช้งานได้ผ่านสวิตช์ควบคุมแบบใหม่ ขึ้นอยู่กับ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.