เลกซัส คันโปรด ของ...เจ๊เล้ง

Daily News Thailand - - วิถีชีวิต -

เจ๊เล้ง-อารียฉัตร อภิสิทธ์ิอมรกุล กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้ โปรดักส์ จำากัด หรือที่รู้จักกันดีคือเจ้าของร้านเจ๊เล้ง พลาซ่า ย่านดอนเมือง ผู้จำาหน่ายและนำาเข้า เครื่องสำาอางจากต่างประเทศมากมายหลาก หลายยี่ห้อ ผู้หญิงภูมิฐานอายุ 70 ปีแต่ไม่น่า เชื่อว่ายังขับรถไปนั่นมานี่ด้วยตัวเองอยู่เสมอ ดังนั้นจึงเลือกขับรถคันใหญ่ สบาย อุปกรณ์ ครบ ระบบความปลอดภัยเต็มพิกัด แม้จะมีรถ หลายคันให้ขับแต่เจ๊เล้งเลือกที่ใช่ คือ เลกซัส จีเอส300

เจ๊เล้งบอกว่าได้ครอบครองรถคันนี้ มา 7-8 ปีแล้วไม่ได้ซื้อเองแต่จับฉลากได้ จากบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งส่วนตัวไม่ได้ขับรถมา ประมาณ 30 ปีแล้ว แล้วเพิ่งกลับมาขับรถเอง ประมาณ 5 ปีที่ผ่านมานี้เอง เพราะก่อน หน้านี้มีคนขับรถให้ แต่คนขับที่ถูกใจรู้ ทุกเส้นทางลาออกไป เมื่อรับคนใหม่ เข้ามาทำาหน้าที่ก็ทำาอะไรได้ไม่ทันใจสัก เท่าไหร่ หรือจะให้ลูกให้หลานมาขับให้ ต่างคนต่างมีหน้าที่การงานต้องรับผิด ชอบเวลาจึงไม่สัมพันธ์กัน

ดังนั้นจึงคิดใหม่ว่าคนที่อายุ มากกว่าเจ๊เล้งยังขับรถได้ จึงจุดประกายให้ เจ๊เล้งขับเองเสียเลย เห็นอย่างนี้ไม่ ธรรมดา ซิ่งไม่เบา อยากไปไหนขับไป ไกลถึงหาดเจ้าหลาวก็ไปมาแล้วคน เดียวเสียด้วย หากหลงทางก็เปิดจีพี เอส เดินทางถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไป ไม่ต้องเครียด อุปกรณ์เครื่องที่ติดตั้ง มาในรถพยายามเรียนรู้ใช้งานลอง ผิด ลองถูกหรือแม้กระทั่งเสียง เครื่องยนต์หรือมีอะไรที่คิดว่าแปลก ปลอมก็ลองสังเกตเองอันไหนทำาไม่ ได้ก็โทรศัพท์สอบถามผู้รู้ที่ศูนย์ บริการ หากเกินความสามารถก็ส่ง เข้ารับบริการที่ศูนย์ฯเป็นอันจบ ขณะเดียวกันต้องเตือนตัวเอง อยู่เสมอเวลาขับรถว่าสมรรถภาพ ร่างกายที่อายุมากแล้วนั้นบางครั้ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.