ผู้ประกาศข่าวอนาคตไกล

Daily News Thailand - - Next Gen-ละคร -

การฝึกงานตั้งแต่ช่วงปิดเทอมปี 2 จะขึ้นปี 3 ด้วยการมาฝึกงาน ทางช่องทรู สปอร์ต ที่ยูบีซี (ปัจจุบันคือทรู วิชั่นส์) เพราะชอบ เล่นกีฬาจึงฝึกข่าวกีฬา เพราะคิดว่าหากเริ่มจากสิ่งที่ชอบจะ เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายกว่า และนี่ก็ทำาให้เขาได้เริ่มไปลองเทสต์ เป็นผู้ประกาศข่าว แม้ผลที่ออกมาจะไม่ดีนัก เพราะขี้อายและ กลัวกล้อง แต่การได้ออกทำาข่าวภาคสนาม ได้เรียนรู้สังคมของ นักข่าวที่เป็นมิตรและเอื้อเฟื้อต่อกัน ทำาให้ประทับใจและหลงรัก งานข่าว

หลังเรียนจบ แม้จะมีฝันแต่โอกาสยังไม่มาถึง เขาจึง เริ่มเบนเข็มไปสู่การเป็นพนักงานประจำา เริ่มต้นที่บริษัทสื่อ โฆษณาออนไลน์ ทำาได้เพียง 4 เดือนก่อนจะย้ายไปทำางานด้าน โลจิสติกส์อีก 1 ปี ระหว่างนั้นก็แสวงหาคุณสมบัติที่ใช้สำาหรับ การเป็นผู้ประกาศข่าวในฝัน พยายามพัฒนาตัวเองด้วยการไป เข้าคอร์ส MCOT Academy ซึ่งเปิดอบรมสำาหรับผู้ที่สนใจ อยากเป็นผู้ประกาศข่าว

“การไปเข้าคอร์สนี้ ทำาให้ผมได้เรียนรู้จากผู้ประกาศ ข่าวจากมืออาชีพหลาย ๆ ท่าน ได้รู้จุดที่ต้องนำาไปปรับปรุง ของตัวเอง ซึ่งตอนนั้นปัญหาของผมคือ ยังขาดเสน่ห์ในการ อ่านข่าว การใช้นำ้าเสียง จังหวะในการอ่านยังไม่ดี พูด ง่าย ๆ คือ ยังหาสไตล์หรือจุดเด่นของตัวเองไม่เจอ”

ในที่สุดโอกาสก็มาถึง เมื่อทีวีดิจิตอลบ้านเราเริ่มบูม เขาก็ได้โอกาสให้ทำางานที่ฝัน เขาได้เรียนรู้หลายอย่าง ทั้ง กระบวนการทำาข่าว เขียนข่าว เป็นผู้ประกาศข่าว ได้ลองจัด รายการ ได้ร่วมงานกับกูรูในวงการกีฬา นอกจากนี้ยังโชคดีได้ ลองชิมลางการเป็นผู้ประกาศข่าวในสายอื่น ๆ ด้วย

ขณะที่กำาลังสนุกกับการสวมบทผู้ประกาศหนุ่มหน้าใหม่ ไฟแรง โอกาสดี ๆ ก็วิ่งเข้ามาหาเขาอีกครั้ง เมื่อมีรุ่นพี่ที่โรงเรียน ทาบทามให้เขามาประกวดหนุ่มคลีโอ ในปี ค.ศ. 2014 แม้จะไม่ใช่ทางแต่ เพราะอยากช่วยรุ่นพี่เลยตกลง และ ด้วยหน้าตาสไตล์เกาหลี บวกกับ บุคลิกและอาชีพการงานที่ครบสูตร หนุ่มโสดในฝัน ทำาให้ในที่สุดชื่อของเขา ติดโผเป็น 1 ใน 50 หนุ่มโสดในฝัน ของสาว ๆ และนั่นทำาให้หนุ่มคนนี้เป็น ที่รู้จักมากขึ้น รวมไปถึงการถูกชักชวน ให้มาทำางานที่ช่องทรูโฟร์ยูด้วย

“จริง ๆ ตอนนั้นผมก็ยังชอบ งานข่าวอยู่มาก แต่อยากมาลอง ประสบการณ์ใหม่ เลยตัดสินใจมาแบบ ไม่ลังเล ตอนแรกเขาอยากให้ผมมา เป็นผู้ประกาศข่าวทั่วไป แต่พอดีช่วงนั้นทีมข่าวต่างประเทศที่นี่ ขาด ผมเองอย่างที่บอกว่าสนใจเรื่องสถานการณ์ต่างประเทศ เลยอาสามาดูแลส่วนนี้ด้วย กลายเป็นว่า ทุกวันนี้ผมแปล ข่าว เขียนข่าวต่างประเทศ แต่เป็นผู้ประกาศข่าวหลักรายงาน สถานการณ์ทั่วไปด้วย ซึ่งเป็นข้อดีนะ ทำาให้ผมได้อัพเดททั้ง สถานการณ์ในประเทศและต่างประเทศไปพร้อม ๆ กัน”

ดอร์มบอกว่า ก้าวต่อไปของเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นคน ข่าวคุณภาพ พัฒนาตัวเองในทุกด้าน ๆ ในอนาคตเขาฝันอยาก จะทำารายการของตัวเองที่ไม่ใช่สไตล์การรายงานข่าวหนัก แต่ เป็นรายการทอล์กสบาย ๆ เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ในสังคม

“สำาหรับคนที่อยากจะเป็นผู้ประกาศข่าว ผมมองว่า คุณสมบัติสำาคัญคือ ไม่ว่าคุณจะอยากทำาอาชีพอะไรคือต้อง เริ่มจากเห็นคุณค่าอะไรในอาชีพนั้นก่อน ตอบคำาถามตัวเองให้ ได้ว่า อาชีพนี้จะทำาให้ชีวิตเราดีอย่างไร เป็นอาชีพที่จุนเจือ ครอบครัวได้ไหม แล้วจะทำาให้สังคมดีขึ้นหรือเปล่า แต่ถ้าอยาก เป็นผู้ประกาศข่าวต้องถามตัวเองให้ลึกกว่านั้นว่า คุณพร้อมจะ เป็นคนที่เสพข่าวรอบตัวทั้งในและต่างประเทศเพื่อไม่ตก สถานการณ์หรือไม่ จากนั้นลองหาไอดอลที่อยากเป็นแบบเขา แล้วพยายามนำาข้อดีของเขามาปรับเพื่อพัฒนาตัวเอง”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.