ตาย16

Daily News Thailand - - ประมวลภาพ-ต่อข่าวหน้า 1-สหกรณ์ -

ท า�บุญครูของอิสลามที่มัสยิดตะเกี่ย เมืองกรุงเก่า ถึงหน้าวัดสนามไชย เจอเรือทรายแล่นสวนทาง มาจัง ๆ นายท้ายพยายามหักหลบ แต่กระแสนา้� แรงและเชี่ยว ท �าให้พุ่งชนเสาเข็มหน้าวัดผู้ โดยสารกว่า 100 ชีวิต ตะเกียกตะกายหนีตายวุ่น เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาที่ยังสูญหายอีกจ�านวนหนึ่ง เผยเป็นเรือมาจากนนทบุรี คาดไม่ชา�นาญร่องนา้� ขณะกรมเจ้าท่าส่งเรือเครนกู้ซาก ส่วนตา�รวจหิ้ว นายท้ายเรือสอบแต่ยังไม่ตั้งข้อหา รอประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.