ปราบโกง-ผลงานเด่น

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การแถลงผลงาน 2 ปี รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงผลงาน 2 ปี เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนสมหวัง พบว่า การปราบปราม ทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้มีอิทธิพล 82.69 เปอร์เซ็นต์ การควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อย ในบ้านเมือง 78.32 เปอร์เซ็นต์ การบริหารประเทศเป็นไปตามโรดแม็พที่กำาหนด 70.69 เปอร์เซ็นต์ การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ที่สาธารณะ การจัดระเบียบสังคม 67.32 เปอร์เซ็นต์ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 60.15 เปอร์เซ็นต์ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 73.52 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร71.89 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นในปีที่ 3 ของรัฐบาล ควันหลง คือ เศรษฐกิจดีขึ้น 80.54

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.