1.5พันล.

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ขยายผล 386 บริษัท โยงเครือข่าย “ทัวร์ศูนย์ เหรียญ” พบเบาะแส “บริษัทโอเอ” แอบถอน เงิน 1,500 ล้านตุนทองคา� ด้านปปง.เล็งสอบ เส้นทางการเงินเพิ่ม-การเสียภาษี ด้าน “กอบ กาญจน์” เรียกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 300 ราย ถกแนวทางร่วมแก้ทัวร์ศูนย์เหรียญ ระบุถือเป็นวาระแห่งชาติที่นายกฯเน้นย ้�าให้ ด �าเนินการอย่างรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.