อนาคตของมนุษย์

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

สิ่งหนึ่งที่มนุษย์อยากรู้ แต่มักจะ ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะรู้จริง คือ อนาคต

หนึ่งในคอลัมน์ประจา�หนังสือพิมพ์ และนิตยสารแทบทุกฉบับคือ คอลัมน์ ดูดวง

เวลาทุกข์ใจหรือหาทางออกให้ ชีวิตไม่ได้หนึ่งในที่พึ่งซึ่งคนจา�นวนมาก ถามหาเพื่อขอคา�แนะน า� คือ หมอดู

ดวงและหมอดู มีอิทธิพล ต่อ ชีวิตของคนไทยค่อนข้างมาก

บางคน เชื่อ หมอดูมากจนเก็บไป ใช้เป็น เครื่องกา�หนดทิศทาง ของชีวิต ตัวเองเป็นอย่างมาก

พอถูกหมอดูทักว่า ดวงไม่ดี ก็ ใจเสียแต่พอถูกทักว่า ทุกอย่างกา�ลังไป ได้ด้วยดี จะสดชื่นและมีก�าลังใจ และ ถ้าหมอดูทักว่า อะไรไม่ควรทา� ก็จะเชื่อ และยึดถือเป็นสรณะ

หนึ่งในวิธียอดนิยมของการดูดวง ทา�นายจากวันเกิด คือ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.