ปราบค้าปืน

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ออนไลน์” ลุยค้นอีก 2 จังหวัด ภาคกลางกับ กทม. ทลายเครือข่ายค้าอาวุธปืนออนไลน์ ประสานกา�ลังตา�รวจท้องที่และทหาร เข้าตรวจ ค้นบ้านอดีตรองนายก อบต.วังยาว สุพรรณบุรี กับคู่แฝดที่อยู่บ้านติดกันเจออาวุธปืน และ กระสุนปืนเพียบ อ้างเป็นปืนชาวบ้านเอามา จา�นา� ขณะที่ค้นบ้านหนุ่มใหญ่เมืองกรุงเก่าเจอ ทั้งปืนทั้งกระสุนจ�านวนมาก รับสั่งซื้อทาง อินเทอร์เน็ตมาประกอบเป็นปืนเอาไปใช้ล่า สัตว์ ส่วนที่กรุงเทพฯค้นร้านขายของเก่ายึดปืน เครื่องกระสุนอื้อ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.