มทร.ย้ำายังไม่มีมติร่วมรับเด็กระบบใหม่

Daily News Thailand - - การศึกษา -

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

... พล.อ.ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ของกรมการศาสนา โดย มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ และชุมชนต่าง ๆ ในเขตภาษีเจริญเข้าร่วมจำานวนมาก ณ วัดนาคปรก เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.